مقایسه روش های مختلف تصفیه فاضلاب

استفاده کنندگان رایج فناوری بيوراکتور غشايي

بیوراکتور غشایی، یک راهکار مطمئن و فناورانه به منظور استفاده مجدد از آب می باشد. برخی از استفاده کنندگان رایج فناوری بیوراکتور غشایی در تصویر زیر معرفی شده اند. با توجه به تغییر کیفیت فاضلاب در صنایع مختلف، نیاز به طراحی های جداگانه جهت بهره برداری از محصول می باشد.

مشخصات ماژول و غشای مورد استفاده

غشای مورد استفاده در ماژول های تولیدی از برترین شرکت های تولید کننده غشا در جهان تهیه می گردد، جنس غشای مورد استفاده با توجه به شرایط کمی و کیفی فاضلاب مدنظر متفاوت خواهد بود و از پلیمرهایی از قبیل PAN, PES, PTFE CPVC, PVDF ساخته می شوند. در طراحی و ساخت ماژول و پکیج به کمک غشای تهیه شده کلیه استانداردهای طراحی جهانی از جمله استاندارد
130-AWWA B13 رعایت می گردد.

عملکرد بیوراکتور غشایی

مشخصات غشا و کاست های مورد استفاده:

برتری صفحات تخت

راهبری و عملکرد غشاهای تخت ( Flat Sheet ) بر خلاف غشـــاهای لوله ای
( Hollow Fiber ) با سهولت بیشتری همراه می باشد و مشکل پارگی یا تجمع مواد معلق در این دسته از غشاها وجود ندارد. از این رو در تصفیـــه فاضلاب، استفاده از غشاهای تخت توصیه می گردد. همچنین در غشای تخت تولیدی توسط این شرکت به منظور شستشوی غشا، می توان از عملیات شستشو درون مخزن و بصورت جریان معکوس استفاده نمود که نیازی به تخلیه لجن و خارج کردن ماژول از مخازن نباشد.

error: