تکنولوژی i-MBR برای تصفیه ی آب آشامیدنی

بصورت های زیر قابل استفاده می باشد:

مواد غیر قابل حل نظیر جلبک ها ، ذرات ، مواد معلق و مواد ارگانیک را از آب جدا می سازد .ضدعفونی شدن آب بعنوان سدی در برابر باکتری ها و ویروس ها.جداسازی ذرات آهن و منگنز.

MBR در آب های زیر کاربرد دارد :

استحصال آب تمیز از رودخانه یا دریاچه برای مصارف شخصی یا روستا.پیش تصفیه برای تصفیه خانه های بزرگ با جداسازی ماسه از آب های سطحی.بکارگیری از آن بعنوان پیش تصفیه در شیرین سازی آب دریا.تامین آب آشامیدنی از آب باران و حذف ذرات معلق چگونه می توان از منافع i-MBR برای کاربردهای تامین آب آشامیدنی استفاده نمود ؟

با توجه به اینکه i-MBR برای تصفیه فاضلاب استفاده می گردد ، به راحتی می تواند مقادیر زیادی از جامدات را برای کاربردهای آب آشامیدنی جداسازی کند .

عملیات فیلتراسیون تا 100 l/m2.h که با وجود حباب های هوا و شستشوهای شیمیایی دوره ای محقق می گردد . فیلتراسیون با فشار بسیار پایین .

Read More