کاربرد تکنولوژی در شیرین سازی آب دریا:

iMBR سیستمی ایده آل برای پیش تصفیه ی سیستم های R.O در دریا می باشد  . این سیستم بصورت مستقیم در خط مکش از دریا نصب می گردد . با داشتن خروجی با ذرات بزرگتر از 0.1µm ، ممبران های حساس R.O حفاظت و می توان عملیات شیرین سازی را با اطمینان بالا جهت دریافت جریانی بالاتر استفاده نمود .

 در موارد زیر می تواند استفاده گردد :

  • جداسازی ذرات.
  • جداسازی باکتری.
  • جداسازی جلبک.

 در موارد زیر می تواند استفاده گردد :

  • آب های شور دریا.
  • آب های لب شور.
  • آب های سطحی.

منافع استفاده از در پیش تصفیه ی R.O بشرح زیر می باشد:

  • گارانتی جهت تامین آبی شفاف برای ورود به R.O.
  • خروج سیستم R.O افزایش می یابد .
  • عمر ممبران های R.O افزوده می گردد.
  • نگهداری کمتر مورد نیاز خواهد بود.
error: