تکنولوژی برای تصفیه ی آب آشامیدنی بصورت های زیر قابل استفاده می باشد:

  • مواد غیر قابل حل نظیر جلبک ها ، ذرات ، مواد معلق و مواد ارگانیک را از آب جدا می سازد .
  • ضدعفونی شدن آب بعنوان سدی در برابر باکتری ها و ویروس ها.
  • جداسازی ذرات آهن و منگنز.

 در آب های زیر کاربرد دارد :

  • استحصال آب تمیز از رودخانه یا دریاچه برای مصارف شخصی یا روستا.
  • پیش تصفیه برای تصفیه خانه های بزرگ با جداسازی ماسه از آب های سطحی.
  • بکارگیری از آن بعنوان پیش تصفیه در شیرین سازی آب دریا.
  • تامین آب آشامیدنی از آب باران و حذف ذرات معلق.

چگونه می توان از منافع  برای کاربردهای تامین آب آشامیدنی استفاده نمود ؟

  • با توجه به اینکه iMBR برای تصفیه فاضلاب استفاده می گردد ، به راحتی می تواند مقادیر زیادی از جامدات را برای کاربردهای آب آشامیدنی جداسازی کند .
  • عملیات فیلتراسیون تا l/m2.hدر100 که با وجود حباب های هوا و شستشوهای شیمیایی دوره ای محقق می گردد .
  • فیلتراسیون با فشار بسیار پایین عملی می گردد.
error: