بيوراکتور غشايی (Membrane Bioreactor)

بیوراکتور غشایی فناوری جدیدی در صنعت تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آب می باشد که در چند دهه اخیر به بازار وارد شده و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌است. این فناوری حاصل تلفیق روش سنتی تصفیه فاضلاب و روش نوین فیلتراسیون غشایی می باشد.
نیاز به فضای بسیار کم، تحمل نرخ بالای آلودگی و توانا در تجزیه مواد پیچیده ، کیفیت خوب و پایدار آب تصفیه شده خروجی، عدم نیاز به اپراتور و سهولت کنترل این سیستم جزء ویژگی‌های بارز آن می‌باشد که مجموعه این ویژگی‌ها در سایر روش‌های تصفیه به راحتی حاصل نمی‌گردد. همچنين توانایی این فناوری در حذف باکتری‌ها بدون نیاز به تجهیزات گندزدایی و تصفیه ثالث، جزء ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد که باعث شده است آب خروجی از این سیستم، استانداردهای لازم برای استفاده در مقاصد شستشو را بدست آورد.

فرایند تصفیه فاضلاب به روش بيوراکتور غشایی

این فرایند تصفیه فاضلاب بر پایه روش های بیولوژیکی می باشد. در روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب، میکروارگانیزم های هوازی و در برخی موارد بی هوازی آلودگی های موجود در فاضلاب را مصرف می نمایند. در روش های سنتی به منظور جداسازی میکروارگانیزم ها از آب تصفیه شده از مخازن حجیم ته نشینی استفاده می شود که این امر باعث می شود خروجی فرایند وابستگی شدیدی به بار ورودی به میکروارگانیزم ها داشته باشد. در روش تصفیه بیوراکتور غشایی، مخازن ته نشینی حذف گردیده اند و عملیات جداسازی میکروارگانیزم ها و آب تصفیه شده به کمک غشاهای پلیمری انجام می شود. این امر مشکلات رایج در روش های بیولوژیکی را برطرف نموده است.

error: