تامین آب روستاها و واحد مسکونی کوچک:

واحدهای iMBR می تواند آب کافی برای یک روستای کوچک را مثلاً تا 1600 نفر را تامین نماید .به این صورت که در درون یک مخزن از پیش نصب شده ، مستغرق گشته ، آب خام بدرون این مخزن ریخته شده و آب تصفیه شده با عبور از ماژول خارج می گردد .

 می تواند درآب های زیر بکار گرفته شود:

  • آب خروجی از رودخانه یا دریاچه.
  • آب های سطحی.
  • آب باران.

چگونه می توان از بعنوان یک منبع آب در روستاها بهره برد ؟

  • آب سالم و تمیزی را بدست می آورد .
  • می تواند با انرژی الکتریکی کمی کار کند .
  • عمر مفید حداقل 10 سال دارد.
  • نیاز به نگهداری پایین و شستشوی شش ماه یکبار دارد که در محل انجام می پذیرد .
error: